Velkommen til Cyberbridge
Kommende aktiviteter:


  • Medlemsmøde fredag 27.10. kl. 18.30 – 19.20. Teams møde link vil blive sendt dagen før. Dagsorden findes her. Har du forslag til yderligere punkter så kontakt Helen.
  • Sæsonens klubaftener for medlemmer er begyndt. Hvis din sædvanlige makker i fredagsturneringerne er midlertidigt forhindret, er det tilladt at spille lejlighedsvis med en erstatningsspiller, som ikke er medlem af klubben.

  • Åbne huse mandag, onsdag, torsdag og lørdag fortsætter så længe der er tilslutning. Der spilles i styrkeopdelte rækker, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte par 5 minuter før start. Så for at hjælpe med opsætningen af dagens turneringer og være sikker på at være med i dagens turnering,  bedes I indtage jeres plads i god tid og senest 5 minuter før start. 
OBS Nyheder
Medlemsmøde fredag 27.10
Nyhedsbrev for Oktober sendt til medlemmerne. Kan findes under dokumenter.

Cyberbridge Facebook side administreret af Line Nielsen

Sæsonplan 2023-24

Praktiske oplysninger:

Du kan melde dig ind i klubben ved at skrive en mail til kasserer@cyberbridge.dk med oplysning om navn, mailadresse og DBFnr.Kontigentet for sæson 23/24 er 600 kr. for primær medlemmer og 300 kr, hvis du er medlem af en anden bridgeklub under DBF. Juniorer betaler halv pris.


Kontingentet bedes indbetalt på klubbens konto i Danske Bank kontonr. 9570 13641803.

 

Kontingentet skal betales senest 15. september 2023, da DBF har skærpet tidsfristen, for hvornår vores medlemskaber skal være opdateret.Nyt fra distriktet

Cyberbridge hører til  Distrikt Nordsjælland, og som medlem har du ret til at deltage i distriktets turneringer.


Mere information findes på Distrikts Nordsjællands hjemmeside.

Samarbejde med Sakskøbing Bridgeklub

Sakskøbing Bridgeklub har af og til brug for substitutter i deres turneringer tirsdag aften og har spurgt, om vi kan hjælpe.

Hvis du kan være substitut en tirsdag eller flere tirsdage i en periode, så lav en makkerannonce for tirsdage i den periode, hvor du kan være substitut i Sakskøbings tirsdagsturnering. Dette gør du med dette link: Makkertorvet.


Derved kan vi og Sakskøbing hurtigt finde kandidater i akut mangel.

For yderligere information se Sakskøbings bridgeklubs hjemmeside.