Velkommen til Cyberbridge

Kommende aktiviteter:


  • Sommerbridge fra maj til slut august.
  • EM online for kvinder. Se https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=26547

     Som danmarks største online klub håber vi at kunne stille hold til denne turnering. Cyberbrige sponsorer deltagergebyret. Interesserede kan henvende sig til Helen.

  • Bridgefestival 2024
    Information er samlet på denne side, som løbende vil blive opdateret frem til og under festivallen.

 

OBS Nyheder
Husk at registrere Vinoble hold til bridgefestivallen.
Mangler I et par at danne hold med så kig alligevel på registreringslisten efter ligestillede, eller opret et hold med to tomme pladser så andre kan finde jer.

Cyberbridge Facebook side administreret af Line Nielsen.

Hvis  I har et opslag som I gerne vil dele med øvrigemedlemmer, kan I sende dem til Line.

Praktiske oplysninger:

Du kan melde dig ind i klubben ved at skrive en mail til kasserer@cyberbridge.dk med oplysning om navn, mailadresse og DBFnr.Kontingentet for sæson 24/25 er 600 kr. for primær medlemmer og 300 kr, hvis du er medlem af en anden bridgeklub under DBF. Juniorer betaler halv pris.


Kontingentet bedes indbetalt på klubbens konto i Danske Bank kontonr. 9570 13641803.

 

Kontingentet skal betales senest 15. september 2024, da DBF har skærpet tidsfristen, for hvornår vores medlemskaber skal være opdateret.Nyt fra distriktet

Cyberbridge hører til  Distrikt Nordsjælland, og som medlem har du ret til at deltage i distriktets turneringer.


Mere information findes på Distrikts Nordsjællands hjemmeside.