Ofte Stillede Spørgsmål

På denne side forsøger vi at besvare de hyppigst forekomne spørgsmål til bestyrelsen.

Hvad får jeg ud af et medlemskab?

 Svar: Klubben er en forening der drives af og for medlemmer. 

 

I sæsonnen 22/23 har klubben har en fastspilledag og tilbyder undervisning til klubbens medlemmer.

Som medlem har du mulighed for at spille gratis om fredagen i sæsonen, som er vores klubaften, dvs denne aften er kun for medlemmer, vi vil spille mellem 35-38 fredage i sæsonen, derudover vil også lave arrangementer for klubbens medlemmer fra tid til anden.

 

Hvad går klubbens kontingent til?

Svar: Kontingentet dækker udgifterne til DBF medlemskab og dækker udgifterne til afholdelse af en klubaften gennem sæsonen. Øvrige arrangementer finansieres ved deltager betaling, som dækker udgifterne til Realbridge og DBFs bordafgift. Derudover dækker kontingentet omkostningerne ved undervisning, hjemmesiden og tilmeldingssystemet (mbridge). 

 

 

Jeg kan ikke spille på klubbens faste spilledag, men vil gerne deltage i åbne arrangementer, f.eks. åbent hus turneringer. Er der nogen fordel ved at være medlem?

Svar: Prisen for deltagelse i åbne arrangementer er fra 1 september 10 kr for klubbens medlemmer og 20 kr for udenforstående.  Prisen for medlemmer er kost prisen for turneringen, og dækker udgifterne til Realbridge og DBF. Gæster betaler lidt mere for hermed at bidrage til klubbens øvrige udgifter.


Bestyrelsen forbeholder sig retten til at ændre dette afhængigt af klubbens økonomi og medlemmers ønske. Vi noterer dog at uden medlemmer ingen klub.

 

Får bestyrelsen og turneringslederne betaling for deres arbejde?

Svar: Nej, alle udfører frivilligt arbejde uden betaling eller andre goder.


Er der mødepligt til klubbens faste ugentlige turnering med krav om substitut?

Svar:  Nej. Den faste turnering er en drop-in turnering  for klubbens medlemmer.