Bestyrelsen

bestyrelsen@cyberbridge.dk

Rolle

Navn

Kontaktoplysninger

Opgaver

Formand

Helen Frost

helenfrost0@gmail.com

☎️23495859

Samarbejde med eksterne aktører,formidlingsopgaver

Næstformand

Anders Skovsmose Kirkhoff

kirkhoff52@gmail.com

Medlem af turneringsudvalget og planlægger af turneringer

Kasserer

Claus Jensen

Claus@j1s1.dk

Ansvarlig for regnskab og budget

Bestyrelsemedlem

Eli Skop

eli.skopdk@gmail.com

Samarbejde med eksterne aktører fx DBF, distrikter, klubber m.m.

IT ansvarlig

Niels Hornekær

niels.hornekaer@gmail.com

Formand for turneringsudvalg og ansvarlig for planlægning af turneringer

Bestyrelsesmedlem

Bente Pilgaard

Bentepilgaard12@gmail.com

Hjemmeside, Facebook, DBF-opslagstavle, flyers m.m. - formidlingsopgaver

Suppleant

Holger Kristoffersen

kristoffersen.holger@gmail.com

Deltager i bestyrelsesmøder og opgaver Ad hoc

Suppleant

Henrik Johan Mohr

henrikjohanmohr@gmail.com

Deltager i bestyrelsesmøder og opgaver Ad hoc

Turneringsudvalg

Anders Skovsmose Kirkhoff

kirkhoff52@gmail.com

Jan Foged Pedersen

jan.f.pedersen@gmail.com

Steven Basnov

steven@basnov.dk

Niels Hornekær

niels.hornekaer@gmail.com

Appelkomite

appelkomite@cyberbridge.dk

Eli Skop

eli.skopdk@gmail.com

Preben Thaarup

prthaarup@gmail.com

Søren Justesen

s_justesen@hotmail.com